Fikus线切割

行业最先进的线切割CAD/CAM软件

深入了解电火花线切割加工技术

Fikus Visualcam在电火花加工CAD/CAM领域处于领先地位,在控制这种非常复杂精密的技术方面拥有丰富经验。我们与世界领先的机床制造商合作多年,这使得Fikus Visualcam成为最先进的CAM解决方案,能够最好地利用电火花线切割设备。

使用Fikus Visualcam,您可以加工任何凸模,凹模,冲头或腔体的形状或轮廓。您还可以设置任何切割参数,如偏移,自动穿丝,穿丝位置,等锥或变锥,以及我们最新的功能:三角支撑,该功能可以控制支撑料的尺寸,以便更好的脱离部件。

工作环境

工作环境

为极高精度和效率而开发

线切割模拟

线切割模拟

我们的工程师开发Fikus Visualcam的宗旨在于减少用户为单一零件编程所需的必要步骤。

CAM管理器能够在线切割程序的整个顺序流程中引导用户,从确定要切割的零件,到每个切割过程的创建,计算和模拟。Fikus Visualcam将引导您采用最有效和最合理的编程过程。适用于模具生产车间,或航空航天,医疗和其他零件制造行业车间的超精密和高速加工。

Fikus中集成的功能强大的CAD软件在开发过程中考虑了用户的需求,为其创建和修改几何图形提供了强大而精确的工具。如果您必须处理其他CAD系统中生成的几何图形,Fikus也可以导入多种格式的几何图形。

帮助您充分利用您的机床

每台机床的专用技术开发

每台机床都是为了达到特定目的而设计的,因此后处理器必须是为每台机床专门设计的。我们的工程师已经开发出专门针对每台机床的技术向导和后处理器,以便Fikus线切割的用户能够在几秒钟内轻松准确地进行加工,而且毫无错误。Fikus后处理器将为每台机床和每种工作类型生成最佳的切割策略。

Fikus“工艺店”数据库将允许您轻松,交互地定义常见的加工操作。

示例:GF加工方案CUT系列机床向导

示例:GF加工方案CUT系列机床向导

考虑到过去的经验

特征识别

用于最佳加工的切割策略和模板

只需点击几下鼠标,“自动特征识别”就可以检测出一块零件中需要切割的所有的“类型”元素。

如果您已经定义并测试了您的最佳切割策略,您可以将其保存为模板,并在将来将其用于其他类似零件。您将节省时间并避免错误。

加工精灵

Fikus Visualcam结合了全球大多数制造商新旧机床的切割条件数据库,无论您采用什么机床,都能够轻松自动生成程序。

不同的 Fikus产品配置满足您不同的需求

FikusST

车间级的CAD/CAM软件 ,多功能 ,高效并方便易用的

recurso grafico

FikusPlus

集成了最好的3D CAD的最好的线切割或者铣加工软件

recurso grafico

FikusWorks

完全集成在 SolidWorks上的最好的线切割CAM 软件

recurso grafico

ACcam.easy

设计用于优化 GFMS 机床性能的线切割CAD/CAM软件

recurso grafico

Technology Wizards

 • Accutex
 • Accutex AU3i
 • Accutex AU5i
 • Accutex AU6i
 • Accutex AU7i
 • Accutex AU10i
 • Accutex 300iA
 • Accutex 500iA
 • Accutex 700iA
 • Accutex 1000iA

Technology Wizards

 • ACRA W-A 30 E
 • ACRA W-A 50 E
 • ACRA W-A 60 E
 • ACRA W-A 70 E
 • ACRA W-A 90 E
 • ACRA W-A 430
 • ACRA W-A 430 S
 • ACRA W-B 430
 • ACRA W-B 430 S
 • ACRA W-A 530
 • ACRA W-A 530 S
 • ACRA W-B 530
 • ACRA W-B 530 S
 • ACRA W-A 640
 • ACRA W-A 640 S
 • ACRA W-B 640
 • ACRA W-B 640 S
 • ACRA W-H 860 SA
 • ACRA W-H 1160 SA

Technology Wizards

 • ACTSPARK CA 20
 • ACTSPARK CA 30
 • ACTSPARK CF 20
 • ACTSPARK FW 1
 • ACTSPARK FW 1 P
 • ACTSPARK FW 2
 • ACTSPARK FW 2 P
 • ACTSPARK FW 3
 • ACTSPARK FW 3 P
 • ACTSPARK XENON

Technology Wizards

 • ARD
 • ARD AF 200
 • ARD AF 300
 • ARD AF 350
 • ARD AF 400
 • ARD AF 450
 • ARD AF 500
 • ARD AF 550
 • ARD AF 650
 • ARD A 200
 • ARD A 300
 • ARD A 300
 • ARD A 500

Technology Wizards

 • BROTHER

Technology Wizards

 • CHMER
 • CHMER CW32CF-S
 • CHMER CW43CF-S
 • CHMER CW54CF-S
 • CHMER CW64CF-S
 • CHMER CW320HF
 • CHMER CW322F-S
 • CHMER CW360S
 • CHMER CW420F-S
 • CHMER CW420HF-HS
 • CHMER CW422F-S
 • CHMER CW430F-S
 • CHMER CW530F-S
 • CHMER CW530HF-HS
 • CHMER CW532F-S
 • CHMER CW640F-S
 • CHMER CW640HF-HS
 • CHMER CW643F-S
 • CHMER CW850F-S
 • CHMER CW850HF-HS
 • CHMER CW1060HF-HS
 • CHMER CW1063F-S
 • CHMER CW1065F-S

Technology Wizards

 • ELECTRONICA

Technology Wizards

 • EXCETEK E Series
 • EXCETEK V Series

Technology Wizards

 • FANUC
 • FANUC ROBOCUT
 • FANUC TAPECUT

Technology Wizards

 • AgieCharmilles FW 1P
 • AgieCharmilles FW 1U
 • AgieCharmilles FW 2P
 • AgieCharmilles FW 2U
 • AgieCharmilles FW 3P
 • AgieCharmilles FW 3U
 • AgieCharmilles CA 20
 • AgieCharmilles CA 20U
 • AgieCharmilles CA 30
 • AgieCharmilles CA 30U
 • AgieCharmilles CUT 20
 • AgieCharmilles CUT 20 P
 • AgieCharmilles CUT 30
 • AgieCharmilles CUT 30 P
 • AgieCharmilles CUT 200
 • AgieCharmilles CUT 200 C
 • AgieCharmilles CUT 200 P
 • AgieCharmilles CUT 300
 • AgieCharmilles CUT 400
 • AgieCharmilles CUT 200 mS
 • AgieCharmilles CUT 300 mS
 • AgieCharmilles CUT 200 Sp
 • AgieCharmilles CUT 300 Sp
 • AgieCharmilles CUT 400 Sp
 • AgieCharmilles CUT 200 Bp
 • AgieCharmilles CUT E 350
 • AgieCharmilles CUT E 600
 • AgieCharmilles CUT P 350
 • AgieCharmilles CUT P 550
 • AgieCharmilles CUT P 800
 • AgieCharmilles CUT P 1250
 • AgieCharmilles CUT S 1250
 • AgieCharmilles CUT 1000
 • AgieCharmilles CUT 1000 OilTech
 • AgieCharmilles CUT 2000
 • AgieCharmilles CUT 2000 OilTech
 • AgieCharmilles CUT 3000
 • AgieCharmilles CUT 2000 S
 • AgieCharmilles CUT 3000 S
 • AgieCharmilles AC Progress VP 2
 • AgieCharmilles AC Progress VP 3
 • AgieCharmilles AC Progress VP 4
 • AgieCharmilles FI 240 SLP
 • AgieCharmilles FI 240 CC
 • AgieCharmilles FI 240 CCS
 • AgieCharmilles FI 440 SLP
 • AgieCharmilles FI 440 CC
 • AgieCharmilles FI 440 CCS
 • AgieCharmilles FI 640 CC
 • AgieCharmilles FI 640 CCS
 • AGIE
 • HAUSER
 • AGIE_PRF
 • AGIE
 • AGIE 100 D
 • AGIE 100 D+F
 • AGIE 200 D
 • AGIE 200 D+SF
 • AGIE 100 D+H
 • AGIE 300 D
 • AGIE 300 D+H
 • AGIE 120
 • AGIE 150
 • AGIE 170
 • AGIE 220
 • AGIE 250
 • AGIE 250 SF F
 • AGIE 270
 • AGIE 320
 • AGIE 350
 • AGIE 370
 • AGIE Sprint
 • AGIE 150 HSS
 • AGIE 150 F HSS
 • AGIE 150 P HSS
 • AGIE 170 HSS
 • AGIE 250 HSS
 • AGIE 250 SF F HSS
 • AGIE 270 HSS
 • AGIE 320 HSS
 • AGIE 350 HSS
 • AGIE 370 HSS
 • AGIE Sprint 20
 • AGIE Sprint 70
 • AGIEVISION
 • AGIEVISION GENERIC
 • AGIECUT
 • AGIECUT CLASSIC 2 - GEO
 • AGIECUT CLASSIC 2
 • AGIECUT CLASSIC 2 S
 • AGIECUT CLASSIC 2S GOLD EDITION
 • AGIECUT CLASSIC 3
 • AGIECUT CLASSIC 3 S
 • AGIECUT CLASSIC 3S GOLD EDITION
 • AGIECUT CLASSIC V 2
 • AGIECUT CLASSIC V 3
 • AGIECUT CHALLENGE 2
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 2
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 2F
 • AGIECUT CHALLENGE 3
 • AGIECUT CHALLENGE V 2
 • AGIECUT CHALLENGE V 3
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 3
 • AGIECUT CHALLENGE eCUT 3F
 • AGIECUT EVOLUTION 2
 • AGIECUT EVOLUTION 2 SFF
 • AGIECUT EVOLUTION BC2
 • AGIECUT EVOLUTION 3
 • AGIECUT EXCELLENCE 2
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 2
 • AGIECUT EXCELLENCE 2 F
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 2 F
 • AGIECUT EXCELLENCE 3
 • AGIECUT EXCELLENCE eCUT 3
 • AGIECUT EXCELLENCE 3 F
 • AGIECUT PROGRESS 2
 • AGIECUT PROGRESS 3
 • AGIECUT PROGRESS V 2
 • AGIECUT PROGRESS V 3
 • AGIECUT PROGRESS V 4
 • AGIECUT VANTAGE 2
 • AGIECUT VANTAGE 3
 • AGIECUT VERTEX
 • AGIECUT VERTEX F
 • AGIECUT VERTEX 2
 • AGIECUT VERTEX 2F
 • AGIECUT VERTEX 3
 • AGIECUT VERTEX 3F
 • CHARMILLES
 • CHARMILLES ROBOFIL
 • CHARMILLES ROBOFIL 290
 • CHARMILLES ROBOFIL 290 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 290 AWT
 • CHARMILLES ROBOFIL 310
 • CHARMILLES ROBOFIL 310 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 500
 • CHARMILLES ROBOFIL 510
 • CHARMILLES ROBOFIL 510 P
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020 SI
 • CHARMILLES-MILLENNIUM
 • CHARMILLES ROBOFIL 240 CC
 • CHARMILLES ROBOFIL 640 CC
 • CHARMILLES ROBOFIL 100
 • CHARMILLES ROBOFIL 200
 • CHARMILLES ROBOFIL 400
 • CHARMILLES ROBOFIL 600
 • CHARMILLES ROBOFIL 190
 • CHARMILLES ROBOFIL 300
 • CHARMILLES ROBOFIL 380
 • CHARMILLES ROBOFIL 390
 • CHARMILLES ROBOFIL 400
 • CHARMILLES ROBOFIL 500
 • CHARMILLES ROBOFIL 690
 • CHARMILLES ROBOFIL 1000
 • CHARMILLES ROBOFIL 1020
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020
 • CHARMILLES ROBOFIL 2000
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020
 • CHARMILLES ROBOFIL 2020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2030
 • CHARMILLES ROBOFIL 4000
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020
 • CHARMILLES ROBOFIL 4020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 4030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 6000
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020
 • CHARMILLES ROBOFIL 6020 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 6030 SI
 • CHARMILLES ROBOFIL 2050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 2050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 6050 TW
 • CHARMILLES ROBOFIL 230F
 • CHARMILLES ROBOFIL 230F
 • CHARMILLES ROBOFIL 290F
 • CHARMILLES ROBOFIL 310F
 • CHARMILLES ROBOFIL 330F
 • CHARMILLES ROBOFIL 510F
 • FANUC-CHARMILLES
 • FANUC-CHARMILLES

Technology Wizards

 • HANSPARK

Technology Wizards

 • HITACHI

Technology Wizards

 • JAPAX

Technology Wizards

 • JOEMARS
 • JOEMARS AWT-S Series
 • JOEMARS WT-S Series
 • JOEMARS WT Series
 • JOEMARS AWT 655 S

Technology Wizards

 • JSEDM W-A SERIES
 • JSEDM W-B SERIES

Technology Wizards

 • MAKINO
 • MAKINO DUO 43
 • MAKINO DUO 64
 • MAKINO EU 43
 • MAKINO EU 64
 • MAKINO U 3
 • MAKINO U 6
 • MAKINO U3 H.E.A.T
 • MAKINO U6 H.E.A.T
 • MAKINO U53i
 • MAKINO UP32i

Technology Wizards

 • MAXSEE FW SERIES
 • MAXSEE SW SERIES
 • MAXSEE BSW SERIES

Technology Wizards

 • MITSUBISHI
 • MITSUBISHI FA 20
 • MITSUBISHI FA 10-P
 • MITSUBISHI FA 10-S
 • MITSUBISHI FA 10-S Advance
 • MITSUBISHI FA 10-V
 • MITSUBISHI FA 10-VS
 • MITSUBISHI FA 20-P
 • MITSUBISHI FA 20-S
 • MITSUBISHI FA 20-S Advance
 • MITSUBISHI FA 20-V
 • MITSUBISHI FA 20-VS
 • MITSUBISHI FA 30-V
 • MITSUBISHI FA 30-V Advance
 • MITSUBISHI FA 40-V
 • MITSUBISHI FA 40-V Advance
 • MITSUBISHI FA 40-S Advance
 • MITSUBISHI FA 50-V
 • MITSUBISHI FA 50-V Advance
 • MITSUBISHI FA 50-S Advance
 • MITSUBISHI PA20
 • MITSUBISHI BA8
 • MITSUBISHI BA24
 • MITSUBISHI FA HL-Series
 • MITSUBISHI-CX
 • MITSUBISHI-FX
 • MITSUBISHI-FXK
 • MITSUBISHI-SX
 • MITSUBISHI-SZ
 • MITSUBISHI-RA
 • MITSUBISHI-QA
 • MITSUBISHI-DWC
 • MITSUBISHI NA 1200 Essence
 • MITSUBISHI NA 2400 Essence
 • MITSUBISHI MD+PRO II
 • MITSUBISHI MD+PRO III
 • MITSUBISHI MV 1200 R
 • MITSUBISHI MV 2400 R
 • MITSUBISHI MV 1200 S
 • MITSUBISHI MV 2400 S

Technology Wizards

 • ONA
 • ONA FANUC TAPECUT W Series
 • ONA PRIMA E 250
 • ONA PRIMA E 400
 • ONA PRIMA E 900
 • ONA PRIMA S 250
 • ONA PRIMA S 400
 • ONA PRIMA S 900
 • ONA RE Series
 • ONA KE Series
 • ONA UE Series
 • ONA AE Series
 • ONA AF Series
 • ONA AF 25
 • ONA AF 35
 • ONA AF 60
 • ONA AF 80
 • ONA AF 100
 • ONA AF 130
 • ONA AV 25
 • ONA AV 35
 • ONA AX Series
 • ONA AX 3
 • ONA AX 4
 • ONA AX 6
 • ONA AX 10
 • ONA R Series
 • ONA U Series
 • ONA K Series

Technology Wizards

 • SEIBU M 50 A
 • SEIBU M 350 S
 • SEIBU M 500 S
 • SEIBU M 750 S
 • SEIBU MM 500 S
 • SEIBU-WALTER HILO

Technology Wizards

 • SODICK
 • SODICK A 500 (MK10)
 • SODICK A 500 W
 • SODICK A 600 (MK21)
 • SODICK A 535 (MK25)
 • SODICK A 320 D
 • SODICK A 530 D
 • SODICK AD 325 L
 • SODICK AG 400 L
 • SODICK AG 600 L
 • SODICK AG 600 LH
 • SODICK AP 150 (MK11)
 • SODICK AP 200 L
 • SODICK AP 200 L privilege
 • SODICK AP 250 L
 • SODICK AP 450 L
 • SODICK AQ 300 L
 • SODICK AQ 325 L
 • SODICK AQ 327 L
 • SODICK AQ 400 L
 • SODICK AQ 535 L
 • SODICK AQ 537 L
 • SODICK AQ 600 L
 • SODICK AQ 750 L
 • SODICK AQ 900 L
 • SODICK AQ 1200 L
 • SODICK AQ 1200 LH
 • SODICK EXC 100 L
 • SODICK SL 400 G
 • SODICK SL 600 G
 • SODICK SL 400 Q
 • SODICK SL 600 Q
 • SODICK SLC 400 G
 • SODICK SLC 600 G
 • SODICK VZ 300 L
 • SODICK VZ 500 L
 • SODICK VL 400 Q
 • SODICK VL 600 Q

Technology Wizards

 • SPM